Akreditacija za pokretnu tlačnu opremu:
19.02.2018. godine, Oprema pod tlakom d.o.o. dobila je akreditaciju kao inspekcijsko tijelo za pokretnu tlačnu opremu. U privitku
NOVO IME
 
VELIKO ISKUSTVO
 
SIGURAN PARTNER
 
Oprema pod tlakom d.o.o., je hrvatska tvrtka u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, i kao pravni sljednik Agencije za opremu pod tlakom, nastavlja bogatu tradiciju inspekcijskih pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti na čitavom područje Republike Hrvatske.

Društvo predstavlja spoj tradicije, iskustva i kvalitete, te je ujedno najveće inspekcijsko tijelo za pregled i ispitivanje opreme pod tlakom u Republici Hrvatskoj.

Također, Društvo je akreditirano za periodičke preglede spremnika koji se ugrađuje na motorna vozila (ukapljeni naftni plin, metan).

13 visokoobrazovanih iskusnih stručnjaka, inspektora, s godišnjim pregledom preko 15 000 pregleda, predstavlja sigurnost partneru-klijentu i spremnost na brzu reakciju, izvođenje i rješavanje najsloženijih zahtjeva, a sve u cilju sigurnosti ljudi, postrojenja i okoliša.

Naš je pristup partnerski odnos s klijentom nudeći preglede i usluge koji smo njegovali više od 100 godina, od kada postoje zapisi o inspekcijskim pregledima, mijenjajući razne organizacijske oblike i nazivlje.

Također pozivamo sve buduće i sadašnje partnere da nam se javi s pitanjima, a naši će stručnjaci rado odgovoriti na zahtjeve s ciljem daljnjeg razvijanja poslovne i tehničke suradnje.

Zadovoljstvo i sigurnost ljudi, naš je temeljni cilj, kao i kontinuirano unaprjeđivanje inspekcijskih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, nudeći usluge koje će biti prepoznate od strane naših partnera dajući pri tome značajan doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva.

Oprema pod tlakom d.o.o.