Kontakti

Oprema pod tlakom d.o.o.

Ulica grada Vukovara 237, Zagreb

CENTRALA

Tel:  01 61 55 920 
Fax: 01 61 17 551 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Slava Katavić - odluka

POVJERENIK ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA

Lidija Županić - odluka - 031 626 683

Zahtjev za pregled i ispitivanje opreme pod tlakom

e-mail:
info@opt.hr
www.opt-agencija.hr


Adrese područne službe:

Vukovarska 30, 31000 Osijek
Tel.:  031 214 513, 031 626 683
Fax.: 031 297 014

Ivana Rendića 7-9, 21000 Split
Tel.:     021 384 090, 021 386 912
Fax.:    021 384 039

Osječka 50, 51000 Rijeka
Tel.:     051 627 530
Fax.:    051 627 531