Oprema pod tlakom d.o.o.

Struktura Oprema pod tlakom d.o.o. je slijedeća:

URED DIREKTORA

Direktor: Ante Dizdar dipl.ing.stroj.

Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora: Juraj Brigić, dipl. ing.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Mirta Pokrščanski Landeka, dipl. ing.

Član Nadzornog odbora kao predstavnik radnika: Slava Katavić