Službenik za informiranje

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama,imenovana je službenica za informiranje u Oprema pod tlakom d.o.o.:

Slavka Katavić

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Oprema pod tlakom d.o.o.

Ulica grada Vukovara 237, Zagreb
Tel:  01 61 55 916
Fax: 01 61 17 551

www.opt-agencija.hr